Over Energy Stones

Nederlands Nederlands | English English

Centraal in ons gedachtengoed staat het opnieuw laten stromen van onbenut en verborgen potentieel.

Visie:
Het hele leven, dus alle processen van mensen, organisaties wordt gestuurd door energie. Energie is een continue factor die om ons heen is. Indien de energie optimaal stroomt, voelen we ons vitaal en in ons kracht. Echter indien de energiestroom voor kortere of langere tijd stagneert ontstaan en blokkades op allerlei niveaus.

Onze doelstelling:
"Producten ontwikkelen en beschikbaar stellen die de (energetische) kwaliteit van het leven van onze doelgroepen verbeteren, en deze aan het grote publiek beschikbaar stellen”

Onze fundamentele kernwaarden zijn:

  • (Wel)Zijn
  • Levensvreugde
  • Eenheidsbewustzijn stimuleren
  • Uitwisselen van energieën met de omgeving
  • Het spirituele wezen in de mens activeren

Dit zijn bekrachtigende waarden die een optimale flow en bedrijfscultuur stimuleren. Dit is de intentie die we als bedrijf naar binnen en naar buiten willen uitstralen.

Oorsprong Energy Stones:
Onder de naam Crystal Concepts ondersteunt Jaco Geense al jaren personen & organisaties bij het ontdekken & vrijmaken van hun (onbenut) potentieel. 

In zijn werk als coach maakte Jaco regelmatig dankbaar gebruik van de zuiverende kracht van kristallen. Soms liet hij kristallen achter omdat de energie die deze mineralen uitstralen van zo'n hoog trillingsgetal is dat ze de omgeving blijvend positief beïnvloeden en processen binnen en tussen mensen op gang kunnen brengen. Vanwege het succesvolle toepassen van de kristallen ontstond het idee om naast de consults, deze krachtige mineralen als autonoom product op de markt te brengen.

In samenwerking met verschillende kristalmeesters deed Jaco intensief onderzoek naar de werking van kristallen. Verschillende mineralen werden getest en doorontwikkelend tot de eerste lijn Energy Stones in 2005 ontstond. Ondertussen zijn er negen verschillende varianten van deze met geopende en geactiveerde kristallen gevulde flessen.

De ervaringen van personen en bedrijven zijn indrukwekkend en bijzonder.

 

 
 
 
©2018